Dük Nedir?

Bazı devletlerde prensten sonra gelen en yüksek soyluluk unvanı.1- Eskiden Batı ülkelerinde prens sanından sonra gelen en yüksek soyluluk sanı. 2- Birdüklükte egemen olan kimsenin sanı.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Dükkancı
Dükkancılık
Düklük
Düldül
Dülger
Dülger balığı
Dülgerlik
Dümbelek
Dümbelekçi
Dümbük